...:::Przekazanie sprzętu:::...
Dodane przez admin dnia Luty 14 2020 16:10:02W dniu 13 lutego 2020. w naszej szkole odbyło się uroczyste spotkanie z Panią Agnieszką Hyla – Kaźmierczak przedstawicielką firmy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie.
Podczas spotkania nastąpiło przekazanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego stanowiącego wyposażenie pracowni elektrycznej. Otrzymaliśmy silniki elektryczne oraz mierniki do pomiaru rezystancji izolacji, pętli zwarcia oraz przyrządy do badania poprawności działania wyłączników różnicowoprądowych.

Jest to już druga część działania realizowanego w ramach porozumienia zawartego między szkołą, a firmą TAURON. To wspólne przedsięwzięcie ma na celu edukowanie specjalistów z branży elektrycznej, prowadzenie zajęć praktycznych na właściwym poziomie z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Przekazanie odbyło się w nowej pracowni elektrycznej, która powstała dzięki pracy uczniów klas elektrycznych, klasy II TEB oraz klasy III TEBE.

Rozszerzona zawartość newsa