...:::INFORMACJA - NAUCZANIE ZDALNE:::...
Dodane przez admin dnia Marzec 23 2020 15:17:13Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dostępne jest TUTAJInformuję, że Delegatura Kuratorium Oświaty w Częstochowie we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia "WOM" w Częstochowie, Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia w Częstochowie oraz Urzędem Miasta Wydziałem Edukacji w Częstochowie jest w trakcie przygotowywania jednolitej platformy wspomagającej nauczycieli w realizacji zdalnego nauczania.W związku z licznymi interwencjami rodziców dotyczącymi nadmiernego obciążania uczniów nauką, bardzo proszę o uwzględnienie ilości prac zadawanych uczniom i terminów ich realizacji.
Rozszerzona zawartość newsa