...:::PRAKTYKI ZAWODOWE:::...
Dodane przez admin dnia Listopad 30 2020 12:31:19W związku z wejściem z dniem 30 listopada 2020r. Rozporządzenia MEN z dnia 24 listopada 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że:

1. Przywraca się dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami zajęcia praktyczne realizowane u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownik.
2. Przywraca się dla uczniów technikum praktyki zawodowe realizowane u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownik,
3. Organizuje się zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu w pracowniach zawodowych, w wybranych dniach tygodnia, zgodnie z planem nauczania w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo, dla zawodów dla których zgodnie z programem nauczania zawodu nie wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.Harmonogram praktyk zawodowych dla uczniów technikum dostępny TUTAJ
Rozszerzona zawartość newsa