Strona Główna


Dyrekcja


Nauczyciele


Kontakt


Galeria szkolna


Gazetka szkolna


Filmy OnLine


Linki


BIP


Projekty Unijne

MENU GŁÓWNE
Strona Główna
Patron Szkoły
Historia Szkoły
Ceremoniał Szkolny
Kontakt

Typy Szkół
Dokumenty Szkolne

Dyrekcja
Nauczyciele
Wychowawcy klas

Sponsorzy Szkoły
Linki
SZKOŁA
Pedagog Szkolny
SzOK
Samorząd uczniowski

Kalendarz roku szkolnego

BELFER
Karta rozliczeniowa

Karta obserwacji
Wytyczne do obserwacji
Materiały pomocnicze
Egzaminator - formularz
Egzaminator - wniosek
DLA UCZNIÓW
Czas Trwania Zajęć
Karta obiegowa
Przyjęcie do liceum - wniosek
Przyjęcie do szkoły - wniosek
Duplikat świadectwa - wniosek
Duplikat legitymacji - wniosek
MATURA
Harmonogram egzaminów
Informatory
Egzamin maturalny
Arkusze egzaminacyjne
J. Polski (Egzamin ustny) - stary
Organizacja i przeprowadzanie
FAQ - Matura

SŁUCHACZE LO
Plan zjazdów LO
EDUKACJA ZAWODOWA

EGZAMIN ZAWODOWY

Formuła 2012

Deklaracja
Harmonogram 2019
FAQ
Informacja o egzaminie

Formuła 2017

Deklaracja
FAQ
Informacja o egzaminie

KURSY

Dziennik praktyki zawodowej
Kursy - terminy
KURSY OŚRODKI
Gliwice
Olkusz
Kluczbork
Zielona Góra

KOŁA ZAINTERESOWAŃ
Szkolny Klub Budowlany
Szkolny Klub Europejski
Szkolne Koło PCK
Szkolne Koło Ekologiczne
Szkolne Koła Sportowe
Koło Przyjaciół Biblioteki
Szkolne Koło Fizyczne
Koło Informatyczne
Koło Języka Angielskiego
Koło Języka Niemieckiego
Zespół muzyczny
WYŻSZE UCZELNIE
Wyższe Uczelnie
ADMINISTRACJA STRONY
Administracja
Kontakt z Administracją
...:::Pedagog Szkolny:::...




PEDAGOG SZKOLNY



mgr Małgorzata Czarnecka - Kus

Ukończone studia magisterskie o kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz studia podyplomowe terapii patologii zachowań.



Godziny pracy:

Poniedziałek – 1330 - 1600
Wtorek – 800 – 1430
Środa – 800 - 1430
Czwartek – 800 - 1100
Piątek – 800- 930




Jego zadania obejmują:

  • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

  • Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

  • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

  • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli.

  • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.

  • Działanie na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.


Jesteś sam ze swoimi problemami i kłopotami? Przeżywasz stres, konflikty i trudności?

KONIECZNIE PRZYJDŹ !!!

Pomogę Ci rozwiązać Twoje problemy.



MATERIAŁY PROFILAKTYCZNE



 Lp. 
 Temat 
 Podgląd 
 1. 
 Agresja i przemoc 
 ZOBACZ 
 2. 
 Alkohol 
 ZOBACZ 
 3. 
 Czas dorastania 
 ZOBACZ 
 4. 
 Narkotyki 
 ZOBACZ 
 5. 
 Nikotyna 
 ZOBACZ 
 6. 
 Sekty 
 ZOBACZ 
 7. 
 Subkultury 
 ZOBACZ 




REFORMA EDUKACJI
Reforma edukacji
KASA POŻYCZKOWA
Wniosek
Deklaracja przystąpienia
Rozliczenie konta
WSPÓŁPRACA


Umowa współpracy
POROZUMIENIA
WKU Częstochowa
JW Opole
JW Tarnowskie Góry
Certyfikat - JW Opole
Umowa KPP Myszków
Facebook
MAM ZAWÓD MAM PRACĘ

INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ
Najnowszy Album


Podsumowanie wyjazdu do Włoch ERASMUS+ - 2017
YOU TUBE
KANAŁ


NASZEJ SZKOŁY

PRAKTYKI
Design by CeRNoBiL Powered by PHP-Fusion 11383390 Unikalnych wizyt