Strona Główna


Dyrekcja


Nauczyciele


Kontakt


Galeria szkolna


Gazetka szkolna


Filmy OnLine


Linki


BIP


Projekty Unijne

MENU GŁÓWNE
Strona Główna
Patron Szkoły
Historia Szkoły
Ceremoniał Szkolny
Kontakt

Typy Szkół
Dokumenty Szkolne

Dyrekcja
Nauczyciele
Wychowawcy klas

Sponsorzy Szkoły
Linki
SZKOŁA
Pedagog Szkolny
SzOK
Samorząd uczniowski

Kalendarz roku szkolnego

BELFER
Karta rozliczeniowa

Karta obserwacji
Wytyczne do obserwacji
Materiały pomocnicze
Egzaminator - formularz
Egzaminator - wniosek
DLA UCZNIÓW
Czas Trwania Zajęć
Karta obiegowa
Przyjęcie do liceum - wniosek
Przyjęcie do szkoły - wniosek
Duplikat świadectwa - wniosek
Duplikat legitymacji - wniosek
MATURA
Harmonogram egzaminów
Informatory
Egzamin maturalny
Arkusze egzaminacyjne
J. Polski (Egzamin ustny) - stary
Organizacja i przeprowadzanie
FAQ - Matura

SŁUCHACZE LO
Plan zjazdów LO
EDUKACJA ZAWODOWA

EGZAMIN ZAWODOWY

Formuła 2012

Deklaracja
Harmonogram 2020
Harmonogram - Pisemny
Harmonogram - Praktyczny
FAQ
Informacja o egzaminie

Formuła 2017

Deklaracja
Harmonogram 2020
Harmonogram - Pisemny
Harmonogram - Praktyczny
FAQ
Informacja o egzaminie

KURSY

Dziennik praktyki zawodowej
Kursy - terminy
KURSY OŚRODKI
Gliwice
Olkusz
Kluczbork
Zielona Góra

KOŁA ZAINTERESOWAŃ
Szkolny Klub Budowlany
Szkolny Klub Europejski
Szkolne Koło Wolontariatu
Szkolne Koło Ekologiczne
Szkolne Koła Sportowe
Koło Przyjaciół Biblioteki
Szkolne Koło Fizyczne
Koło Informatyczne
Koło Języka Angielskiego
Koło Języka Niemieckiego
Zespół muzyczny
WYŻSZE UCZELNIE
Wyższe Uczelnie
ADMINISTRACJA STRONY
Administracja
Kontakt z Administracją

RODO

Klauzula informacyjna - rodzic/uczeń
Klauzula informacyjna - pracownik
Klauzula informacyjna - kandydat do pracy
...:::Pedagog Szkolny:::...
PEDAGOG SZKOLNYmgr Małgorzata Czarnecka - Kus

Ukończone studia magisterskie o kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz studia podyplomowe terapii patologii zachowań.Godziny pracy:

Poniedziałek – 1230 - 1500
Wtorek – 800 – 1400
Środa – 800 - 1400
Czwartek – 800 - 1100
Piątek – 800- 1000
Jego zadania obejmują:

  • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

  • Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

  • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

  • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli.

  • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.

  • Działanie na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.


Jesteś sam ze swoimi problemami i kłopotami? Przeżywasz stres, konflikty i trudności?

KONIECZNIE PRZYJDŹ !!!

Pomogę Ci rozwiązać Twoje problemy.MATERIAŁY PROFILAKTYCZNE Lp. 
 Temat 
 Podgląd 
 1. 
 Agresja i przemoc 
 ZOBACZ 
 2. 
 Alkohol 
 ZOBACZ 
 3. 
 Czas dorastania 
 ZOBACZ 
 4. 
 Narkotyki 
 ZOBACZ 
 5. 
 Nikotyna 
 ZOBACZ 
 6. 
 Sekty 
 ZOBACZ 
 7. 
 Subkultury 
 ZOBACZ 
REFORMA EDUKACJI
Reforma edukacji
KASA POŻYCZKOWA
Wniosek
Deklaracja przystąpienia
Rozliczenie konta
WSPÓŁPRACAPOROZUMIENIA
WKU Częstochowa
JW Opole
JW Tarnowskie Góry
Certyfikat - JW Opole
Umowa KPP Myszków
Facebook
MAM ZAWÓD MAM PRACĘ

INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ
Najnowszy Album


Zawody Sportowo-Obronne COMMANDO 2019
YOU TUBE
KANAŁ


NASZEJ SZKOŁY

PRAKTYKI
Design by CeRNoBiL Powered by PHP-Fusion 13012104 Unikalnych wizyt