Strona Główna


Dyrekcja


Nauczyciele


Kontakt


Galeria szkolna


Gazetka szkolna


Filmy OnLine


Linki


BIP


Projekty Unijne

MENU GŁÓWNE
Strona Główna
Patron Szkoły
Historia Szkoły
Ceremoniał Szkolny
Kontakt

Typy Szkół
Dokumenty Szkolne

Dyrekcja
Nauczyciele
Wychowawcy klas

Sponsorzy Szkoły
Linki
REKRUTACJA 2023/2024

Rekrutacja - logowanie
Kierunki kształcenia
TECHNIKUM NR 1
BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA

Zasady rekrutacji
SZKOŁA
Pedagog Szkolny
SzOK
Samorząd uczniowski

Kalendarz roku szkolnego
Zebrania z rodzicami

BELFER
Konferencje
Karta rozliczeniowa - WORD
Karta rozliczeniowa - EXCELL
Karta rozliczeniowa - PDF

Karta obserwacji
Wytyczne do obserwacji
Materiały pomocnicze
Egzaminator - formularz
Egzaminator - wniosek
DLA UCZNIÓW
Czas Trwania Zajęć
Karta obiegowa
Przyjęcie do liceum - wniosek
Przyjęcie do szkoły - wniosek
Duplikat świadectwa - wniosek
Duplikat legitymacji - wniosek
MATURA
Harmonogram egzaminów
Informatory
Egzamin maturalny
Arkusze egzaminacyjne
Arkusze maturalne
J. Polski (Egzamin ustny) - stary
Organizacja i przeprowadzanie
FAQ - Matura

SŁUCHACZE LO
Plan zjazdów LO
OFERTY PRAKTYK / PRACY
Elektryk - SOKPOL
Młodszy operator magazynu automatycznego - SOKPOL
Operator wózka widłowego - SOKPOL
Młodszy operator przygotowania produktu - SOKPOL
Elektromonter sieci WN - TAURON
Elektromonter automatyki- TAURON
EDUKACJA ZAWODOWA

EGZAMIN ZAWODOWY

Formuła 2012, 2017, 2019

Deklaracja 2012
Deklaracja 2017
Deklaracja 2019
Materiały pomocnicze
Zawody i kwalifikacje
Egzamin listy - Pisemny
Egzamin listy - Praktyczny
Zadania jawne
FAQ


PRAKTYKI - TECHNIKUM
Harmonogram praktyki zawodowej
KURSY
Dziennik praktyki zawodowej
Kursy - terminy
KURSY OŚRODKI
Gliwice
Olkusz
Kluczbork
Zielona Góra

WYŻSZE UCZELNIE
Wyższe Uczelnie
ADMINISTRACJA STRONY
Administracja
Kontakt z Administracją
RODO
Ochrona Danych Osobowych
...:::Branżowa Szkoła I Stopnia:::...

powrót


Branżowa Szkoła I Stopnia
(cykl kształcenia 3-letni)

      1. Piekarz

Prowadzi procesy i wykonuje czynności związane z wytwarzaniem różnych rodzajów pieczywa przy użyciu odpowiednich maszyn, urządzeń i sprzętu, rozlicza zużycie surowców do produkcji pieczywa. Piekarz odmierza oraz miesza składniki i wypieka zgodnie z recepturą produkcji: chleby, bułki, rogale i inne wypieki.

Miejsce pracy: piekarnie produkujące pieczywo.


      2. Cukiernik

Wykonuje czynności produkcyjno-technologiczne związane z wypiekiem ciast i ciastek o różnych gramaturach i kształtach przekładanych nadzieniami oraz obciąganych różnego rodzaju polewami i kuwerturą, przy użyciu specjalnych maszyn i urządzeń oraz sprzętów.

Miejsce pracy: piekarnie ciast i ciastek.


      3. Mechanik pojazdów samochodowych

Wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze samochodów i zespołów samochodowych; kontroluje stan techniczny zespołów i układów samochodowych oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich.

Miejsce pracy: warsztaty usługowo – naprawcze.


      4. Sprzedawca

Sprzedaje produkty oferowane w punktach sprzedaży drobnodetalicznej, detalicznej oraz hurtowej, obsługuje nabywców bezpośrednio, lub pośrednio.

Miejsce pracy: w kioskach i na targowiskach, sklepach, hipermarketach, w hurtowniach, w handlu metodą tradycyjną i w handlu metodą samoobsługową i preselekcji.


      5. Blacharz samochodowy

Wykonuje prace produkcyjne, remontowo-modernizacyjne oraz prototypowe w zakresie obróbki i kształtowania elementów z blach i profili kształtowych na potrzeby przemysłu samochodowego, przy użyciu maszyn i specjalistycznych urządzeń oraz narzędzi ślusarskich i monterskich, ręcznych i z napędem mechanicznym, z wykorzystaniem przyrządów kontrolno-pomiarowych.

Miejsce pracy: warsztaty blacharskie, warsztaty usługowo – naprawcze.


      6. Elektromechanik pojazdów samochodowych

Instaluje w samochodach elektryczne i elektroniczne urządzenia, prawidłowo ustawia zapłon i światła samochodowe; przeprowadza naprawy lub regeneruje uszkodzone urządzenia elektryczne, posługując się amperomierzami, woltomierzami, urządzeniami diagnostycznymi do ustawiania i regulacji zapłonu i ustawiania świateł, kluczami dynamometrycznymi, wkrętakami z napędem pneumatycznym, specjalnymi przyrządami umożliwiającymi montowanie i demontowanie elektrycznych urządzeń samochodowych oraz typowymi narzędziami ślusarskimi.

Miejsce pracy: warsztaty usługowo – naprawcze.


      7. Elektryk

Wykonuje prace instalacyjno-montażowe oraz konserwacyjno-naprawcze instalacji zalicznikowej, typowych odbiorników energii jedno- i trójfazowych w zakładach pracy i budynkach użyteczności publicznej, posługując się narzędziami elektromonterskimi; przeprowadza podstawowe pomiary elektryczne instalacji i urządzeń w celu diagnozowanie ich stanu technicznego.

Miejsce pracy: warsztaty naprawcze, przedsiębiorstwa i firmy produkcyjne i inne.


      8. Fryzjer

Zgodnie z życzeniami klientów wykonuje zabiegi fryzjerskie, takie jak: golenie i strzyżenie włosów i zarostu, mycie i pielęgnowanie włosów, czesanie, trwała ondulacja, pielęgnowanie, rozjaśnianie i farbowanie włosów, za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich.

Miejsce pracy: zakłady fryzjerskie.


      9. Krawiec

Wykonuje samodzielnie, prace polegające na konstruowaniu i szyciu odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej z wszelkiego rodzaju materiałów, w tym także ze skór licowych i materiałów licopodobnych.

Miejsce pracy: w punktach usługowych lub wzorcowniach modelowych, w szwalniach.


      10. Kucharz

Przygotowuje potrawy i napoje w punktach małej gastronomii stosując odpowiednie narzędzia, maszyny i urządzenia; ocenia i dobiera surowce i półprodukty, dokonuje ich oceny w oparciu o normy i receptury gastronomiczne, sporządza kalkulację potraw i napojów, oblicza ich wartość energetyczną; wydaje przygotowane potrawy dbając o ich estetyczne wykończenie.

Miejsce pracy: restauracje, bary, lokale gastronomiczne.


      11. Lakiernik

Przeprowadza remonty i renowacje powierzchni nadwozi samochodowych, czyszcząc je, nakładając powłoki ochronne, wyrównujące i dekoracyjne, posługując się narzędziami prostymi oraz urządzeniami mechanicznymi, np. szlifierkami, pistoletami natryskowymi.

Miejsce pracy: warsztaty usługowo – naprawcze.


      12. Monter izolacji przemysłowychMiejsce pracy:


      13. Mechanik-monter maszyn i urządzeń

Wykonuje przeglądy, naprawy i konserwację maszyn i urządzeń przemysłowych różnych gałęzi przemysłu, zgodnie z dokumentacją techniczną; zapewnia niezawodne działanie tych urządzeń, posługując się narzędziami i maszynami ślusarsko-monterskimi oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi; diagnozuje stan techniczny, reguluje, przeprowadza próby po naprawie oraz instaluje i uruchamia ww. urządzenia na stanowisku pracy.

Miejsce pracy: duże i małe przedsiębiorstwa produkcyjne, zakłady rzemieślnicze i usługowe.


      14. Modelarz odlewniczy

Wykonuje elementy i całe modele metalowe, drewniane, z tworzyw sztucznych i mas ceramicznych, formy do wytwarzania odlewów metodami specjalnymi, matryce do wytwarzania modeli woskowych oraz przyrządy niezbędne do wytwarzania odlewów.

Miejsce pracy: zakłady produkcyjne związane z wykonywaniem odlewów i form.


      15. Monter elektronik

Montuje w produkowanych odbiornikach radiowych i telewizyjnych, kamerach telewizyjnych, magnetowidach, magnetofonach elementy oraz podzespoły elektroniczne, elektromechaniczne, optyczne i mechaniczne, przetworniki elektroakustyczne; posługuje się podstawowymi miernikami elektrycznymi oraz precyzyjnymi przyrządami elektronicznymi generującymi, analizującymi i obrazującymi przebiegi elektryczne.

Miejsce pracy: sektor handlowy, przemysłowy lub usługowy, własna działalność.


      16. Monter systemów rurociągowychMiejsce pracy:


      17. Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Montuje instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, stanowiące wyposażenie sanitarne obiektów produkcyjnych, użyteczności publicznej, mieszkalnych, magazynowych itp. za pomocą podstawowych narzędzi monterskich.

Miejsce pracy: firmy usługowo - naprawcze, remontowe, własna działalność.


      18. Murarz - tynkarz

Wykonuje z kamienia, cegły, bloczków, pustaków itp. materiałów konstrukcyjne i nie konstrukcyjne elementy budynków, a także prowadzi w tym zakresie prace remontowe i konserwatorskie przy wykorzystaniu podstawowych narzędzi murarskich i maszyn budowlanych do transportu materiałów (przenośniki taśmowe, pompy do zapraw, wyciągi budowlane) oraz do przygotowania zaprawy (mieszarki i betoniarki).

Miejsce pracy: przedsiębiorstwa i firmy budowlane.


      19. Obuwnik

Wykonuje operacje związane z przygotowaniem elementów składowych i montażem obuwia; wykrawa części składowe obuwia ze skóry, materiałów włókienniczych, tworzyw itp. za pomocą wycinarek mechanicznych i wykrojników lub ręcznie wg szablonów posługując się maszynami i urządzeniami, takimi jak: wycinarki, ścieniarki, wyrównywarki, numerowarki, formowarki, zawijarki, maszyny szwalnicze, nitowarki. itp.

Miejsce pracy: zakłady szewskie, własna działalność.


      20. Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych

Obsługuje maszyny i urządzenia metalurgiczne do przygotowania i produkcji stopów żelaza lub metali nieżelaznych i ich stopów. Sprawdza działanie maszyn i urządzeń metalurgicznych.

Miejsce pracy: zakłady produkcyjne związane z obsługą maszyn i urządzeń metalurgicznych.


      21. Operator maszyn i urządzeń odlewniczych

Wykonuje czynności związane z obsługą maszyn do wytwarzania form, rdzeni, urządzeń do oczyszczania i wykańczania odlewów. Obsługuje i steruje maszynami i urządzeniami do odlewniczymi.

Miejsce pracy: zakłady produkcyjne związane z obsługą maszyn i urządzeń odlewniczych.


      22. Operator obrabiarek skrawających

Obsługuje i konserwuje różnego rodzaju obrabiarki zespołowe, wykonujące założony proces technologiczny: frezowanie, toczenie, wytaczanie, wiercenie, gwintowanie i inną obróbkę skrawaniem.

Miejsce pracy: przedsiębiorstwa produkcyjne wykorzystujące obróbkę skrawaniem, zajmujące się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców itp.


      23. Wędliniarz

Dokonuje uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej tusz; rozbioru na elementy zasadnicze z odkostnieniem; dzieli surowiec do produkcji wędlin; przygotowuje i przerabia mięso i podroby na wędliny, wędzonki i wyroby wędliniarskie głównie z mięsa wieprzowego, wołowego wg określonych normami receptur, przy zastosowaniu maszyn i urządzeń.

Miejsce pracy: zakłady mięsne, gastronomiczne i garmażeryjne.


      24. Stolarz

Wykonuje za pomocą narzędzi do ręcznej obróbki drewna oraz maszyn i urządzeń do obróbki drewna w tym obrabiarek sterowanych numerycznie różnego rodzaju mebli, stolarki budowlanej oraz galanterii z wykorzystaniem różnego gatunku drewna oraz materiałów drewno podobnych tj. płyt, oklein i innych.

Miejsce pracy: na budowach oraz w rzemieślniczych zakładach stolarskich.


      25. Ślusarz

Kują, wyklepują sztaby, pręty i bloki żelaza, stali i innych metali w celu wytworzenia lub naprawienia różnego rodzaju urządzeń, narzędzi i innych artykułów; ustawiają dla operatorów obrabiarki skrawające metale lub sterują działaniem obrabiarek; wykonują i naprawiają narzędzia i przyrządy do obróbki metali i przetwórstwa tworzyw sztucznych, jak też naprawiają sprzęt gospodarstwa domowego, zamki czy rowery.

Miejsce pracy: przedsiębiorstwa produkcyjne.


      26. Tapicer

Wykonuje tapicerowane części mebli lub kompletów mebli (np. tapczany, krzesła) na podłożach twardych i miękkich, tapicerowane części wyposażenia środków transportowych (np. siedzenia w tramwajach) i sprzętu sportowego (maty, piłki) oraz według projektu, prace dekoracyjne tapicerskie związane z urządzaniem salonów, wystaw czy innych wnętrz, także mieszkalnych; wykonuje naprawy tapicerowanych części mebli i sprzętów wraz z drobnymi naprawami drewnianych części konstrukcji.

Miejsce pracy: zakłady produkujące i naprawcze wyroby tapicerowanie oraz prowadzące prace dekoratorsko-tapicerskie.


      27. Fotograf

Wykonuje zdjęcia do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowo-prasowe, dokumentacyjne, fotokopie pism i dokumentów - w atelier fotograficznym lub w plenerze - oraz zajmuje się obróbką fotochemiczną wykonanych przez siebie lub powierzonych zdjęć.

Miejsce pracy: zakłady fotograficzne, agencje prasowe, własna działalność.


      28. Kamieniarz

Przeprowadza klinowanie oraz obróbkę ręczną i mechaniczną różnego rodzaju kamieni naturalnych i sztucznych, wykonuje roboty renowacyjne oraz konserwację podstawowych narzędzi, frezarek i tokarek kamieniarskich.

Miejsce pracy: firmy zakłady kamieniarskie, własna działalność.


      29. Cieśla

Wykonuje, konserwuje, naprawia i rozbiera konstrukcje drewniane z okrąglaków i tarcicy na budowie, wykonuje naprawy ciesielskie i stolarskie wszelkich konstrukcji, urządzeń, mebli i części drewnianych znajdujących się na statku oraz związanych z budową, wodowaniem i wyposażeniem statków stosując proste narzędzia ciesielskie, takie jak: siekiery, piły, strugi, młotki, ośniki oraz urządzenia i maszyny: piły taśmowe i tarczowe, frezarki, heblarki, piły taśmowe, strugarki, wiertarki, dłutownice i frezarki.

Miejsce pracy: przedsiębiorstwa budowlane, przemysł stoczniowy.


      30. Dekarz

Pokrywają i naprawiają dachy różnymi materiałami dekarskimi, zakładają, konserwują i remontują urządzenia służące do odprowadzania wody z dachów, przy zastosowaniu narzędzi, urządzeń oraz maszyn dekarskich, ślusarskich i murarskich.

Miejsce pracy: przedsiębiorstwa budowlane, przedsiębiorstwa dekarskie.


      31. Elektromechanik

Elektromechanicy wykonują prace montażowe i demontażowe, instalacyjne, konserwacje i remonty, dokonują pomiarów i odpowiednich regulacji - w zakładach wytwórczych, w docelowych miejscach pracy urządzeń w przypadku dużych jednostek lub u użytkownika czy w punktach usługowych.

Miejsce pracy: zakłady przemysłowe, punkty usługowo – naprawcze, własna działalność.


      32. Mechanik precyzyjny

Wykonuje prace produkcyjne, montażowe, konserwacyjne i naprawcze, które towarzyszą pracownikom zajmującym się wytwarzaniem, konserwacją, naprawą i eksploatacją precyzyjnych maszyn, urządzeń i mechanizmów, przede wszystkim aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki sterująco - regulującej. Mechanik precyzyjny dokonuje obowiązkowych przeglądów aparatury, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości wymienia niesprawną bądź wadliwą część.

Miejsce pracy: przedsiębiorstwa produkcyjne, warsztaty ślusarskie.


      33. Optyk - mechanik

Wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze sprzętu optycznego, m.in.: aparatów fotograficznych, kamer, aparatów projekcyjnych, mikroskopów, niwelatorów, lornetek, peryskopów, rzutników, a także zespołów: przekładni, mechanizmów napędowych i pomocniczych; reguluje i sprawdza działanie zmontowanego sprzętu optycznego, posługując się narzędziami i maszynami ślusarsko-montażowymi oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi.

Miejsce pracy: przedsiębiorstwa produkcyjne, punkty usługowo – naprawcze.


      34. Zegarmistrz

Wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze wszelkiego rodzaju zegarów i zegarków: naręcznych, pierścionkowych, kieszonkowych, zdobniczych, budzików, sportowych, ściennych, wieżowych i innych mechanicznych i elektronicznych; ustala przyczyny złego funkcjonowania mechanizmów, reguluje i sprawdza działanie naprawionego mechanizmu, wymienia baterie, posługując się podstawowymi zestawami narzędzi zegarmistrzowskich, przyrządami pomiarowymi, tokarką zegarmistrzowską, wciskarką do kamieni, wiertarką, czyszczarką mechaniczną, sprawdzarką chodu zegarka i innymi.

Miejsce pracy: punkty usługowo – naprawcze, własna działalność.


      35. Złotnik - jubiler

Wykonuje wyroby jubilerskie z metali szlachetnych: złota, srebra, platyny, służące do ozdoby (pierścionki, kolczyki, broszki, bransolety), przedmioty użytkowe (dzbany, puchary, cukiernice, patery) oraz przedmioty kultu religijnego; oprawia kamienie szlachetne wg wzorów, rysunków i szkiców oraz projektów własnych; naprawia biżuterię; posługuje się: szlifierkami, wiertarkami, polerkami, dłutami grawerskimi, pilnikami, rylcami, młotkami, skrobakami i in.

Miejsce pracy: zakłady jubilerskie, punkty usługowo – naprawcze, własna działalność.


      36. Drukarz

Obsługują maszyny do druku sitowego na różnych podłożach: ze szkła, płótna, blachy, tworzyw sztucznych, drewna, papieru i skóry; obsługują drukarki wałowe, filmowe - płaskie i rotacyjne, drukarki do drukowania transferowego płaskich wyrobów włókienniczych, urządzenia do przygotowywania farb, zagęstników i kąpieli oraz cedzaki, mieszadła, wagi.

Miejsce pracy: zakłady drukarskie, przedsiębiorstwa produkcyjne.


      37. Introligator

Wykonuje oprawy książek - ręcznie oraz posługując się urządzeniami introligatorskimi, uzupełnia książek o erraty i obwoluty.

Miejsce pracy: zakłady drukarskie i introligatorskie.


      38. Monter - mechatronik

Montuje, uruchamia, użytkuje, konserwuje i naprawia urządzenia i systemy mechatroniczne wykorzystując wiedzę związana z mechaniką, energoelektroniką, informatyka, pneumatyką, hydrauliką, robotyką, techniką mikroprocesorową i automatyką; monitoruje pracę urządzeń i systemów mechatronicznych; ocenia jakość wykonywanych prac.

Miejsce pracy: przedsiębiorstwa produkcyjne, zakłady usługowo – naprawcze, własna działalność.


      39. Blacharz

Blacharze wykonują prace produkcyjne, remontowo-modernizacyjne oraz prototypowe w zakresie obróbki i kształtowania elementów z blach i profili kształtowych na potrzeby ogólne przemysłu i budownictwa, a także lotnictwa, wyposażenia statków, przemysłu samochodowego, renowacji zabytków oraz codziennego użytku.

Miejsce pracy: przedsiębiorstwa remontowo – budowlane, zakłady produkcyjne.


      40. Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej

Wytwarza metodą walcowania stali na zimno i gorąco na różnego rodzaju walcarkach płyty, taśmy, pręty, blachy, rury, kształtowniki, śruby, sworznie, a także materiały i półfabrykaty używane do dalszej przeróbki, z metali nieżelaznych (aluminium, miedź, ołów) i stopów (mosiądz, brąz, dural), z zachowaniem wymogów dyscypliny technologicznej i eksploatacyjnej, posługując się urządzeniami: walcarkami, piecami grzewczymi, nożycami mechanicznymi oraz przyrządami, jak: pirometry do określenia temperatury pieca i wsadu, kleszcze, żerdzie itp.

Miejsce pracy: zakłady produkcyjne.


      41. Betoniarz - zbrojarz

Przygotowuje mieszanki betonowe, siatki i szkielety zbrojeniowe oraz wykonuje elementy betonowe i żelbetowe w różnych obiektach budowlanych przy zastosowaniu narzędzi i maszyn do robót betoniarskich i zbrojarskich.

Miejsce pracy: przedsiębiorstwa budowlane.


      42. Monter konstrukcji budowlanych

Montuje konstrukcje stalowe i żelbetowe z elementów prefabrykowanych w budynkach mieszkalnych, handlowych, użyteczności publicznej, administracyjno-biurowych, a także w mostach, kładkach, wieżach, słupach energetycznych, radiostacjach itp. przy zastosowaniu narzędzi i sprzętu monterskiego oraz maszyn i urządzeń do transportu elementów na placu budowy, ustawiania i łączenia.

Miejsce pracy: przedsiębiorstwa budowlane.


      43. Zdun

Wykonuje, naprawia i rozbiera różne rodzaje pieców ogrzewczych i kuchennych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, administracyjnych itp. przy zastosowaniu narzędzi murarskich i zduńskich oraz maszyn do przygotowania zaprawy i transportu.

Miejsce pracy: przedsiębiorstwa budowlane, zakłady zduńskie usługowo – naprawcze, własna działalność.


      44. Monter zabudowy i robót wykończeniowych

Wykonuje podłogi i inne nawierzchnie z drewna, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych, posadzki bezspoinowe (jastrychowe) cementowe, lastrykowe, ksylolitowe, estrychgipsowe i z żywic syntetycznych przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi, sprzętu pomocniczego oraz maszyn do obróbki drewna, przygotowania zaprawy, szlifowania nawierzchni podłogowych i transportu materiałów na placu budowy.

Miejsce pracy: przedsiębiorstwa remontowo – budowlane, własna działalność.


      45. Monter izolacji budowlanych

Wykonuje izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, dźwiękochłonne i przeciw- drganiowe w budynkach oraz innych budowlach przy zastosowaniu narzędzi, sprzętu pomocniczego oraz urządzeń i maszyn budowlanych do transportu materiałów, przygotowania podłoża pod izolacje, podgrzewania materiałów izolacyjnych itd.

Miejsce pracy: przedsiębiorstwa remontowo – budowlane.


      46. Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczegoMiejsce pracy:


powrót

REFORMA EDUKACJI
Reforma edukacji
KASA POŻYCZKOWA
Statut
Deklaracja
Wniosek - Częściowe wycofanie wkładów
Wniosek - Podwyższenie wkładów członkowskich
Wniosek - Skreślenie z listy członków
Wniosek - Udzielenie pożyczki
Wniosek - Zapomogę losową
Wniosek - Zawieszenie spłaty raty
Wniosek - Rozliczenie Konta
Oświadczenie RODO
WSPÓŁPRACA

POROZUMIENIA
WKU Częstochowa
JW Opole
JW Tarnowskie Góry
Certyfikat - JW Opole
Umowa KPP Myszków
Facebook
MAM ZAWÓD MAM PRACĘ

INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ
Najnowszy Album


Turniej piłki nożnej szkół podstawowych 27.09.2022
YOU TUBE
KANAŁ


NASZEJ SZKOŁY

Design by CeRNoBiL Powered by PHP-Fusion 21438156 Unikalnych wizyt